Stavba kachlových kamen sporáky, pece
Stavba krbů kachlové, pískovcové
KASCHÜTZ obchodní zastoupení

Kachlová kamna

Kachlová kamna - Kachlová kamna topeniště Kaschutz

Hlavní funkcí kachlových kamen je dodávání tepelné energie do vytápěných prostor. Nedílnou součástí kachlových kamen je topeniště, tahový systém a otopné (sálavé) plochy. V topeništi hořením dřeva vzniká tepelná energie. Za topeništěm jsou umístěny a správně nadimenzovány tahy, které odvádějí spaliny do komína. Tím do sebe přebírají vytvořenou tepelnou energii, kterou dále předávají do pláště kachlových kamen.

Dělení kachlových kamen

Kachlová kamna rozdělujeme dle akumulace na lehká, polotěžká a těžká.

Lehká kachlová kamna

jsou vhodná na vytápění například víkendových objektů. Teplo získáme defakto ihned po zatopení. Nevýhodou je malá akumulace… po ukončení topení kamna přestávají topit.

Polotěžká kachlová kamna

jsou v hodná na vytápění nárazově obývaných prostor. Teplo získáme několik desítek minut po zatopení. Polotěžká kachlová kamna mají akumulační vyzdívku, která dokáže předávat teplo i několik hodin po skončení topení.

Těžká kachlová kamna

jsou vhodná na vytápění trvale obývaných prostor. Po zatopení v těžkých kachlových kamnech, čekáme i několik hodin než se celá kachlová kamna natopí, ale po ukončení topení dokážou předávat teplo až 12 hodin a celá kamna už potom jen dotápíme. V takovýchto kamnech topíme většinou celou topnou sezonu bez přestání. Kachlová kamna předávají teplo sáláním.

Účinnost správně navržených kamen je okolo 85%.

Topné systémy využívají k předávání tepla velké keramické nebo jiné akumulační plochy, které se zahřívají na teploty okolo 50 stupňů Celsia. Proto nevysouší vzduch jako teplovzdušný systém. Sálání (elektromagnetické vlnění) je velmi podobné teplu ze slunce. Proto je člověku příjemné. Sálavé teplo primárně ohřívá předměty v okolí, ohřívání vzduchu je druhotné. Sálavé teplo se šíří rovnoměrně všemi směry, tím získáme téměř rovnoměrně vyhřátý prostor. Takovéto topidlo se stane rázem srdcem celého domu. Jelikož kamna mají relativně nízkou teplotu, nehrozí popálení. To ocení především Vaše děti, vnoučata, přátelé či domácí mazlíčkové. I rostlinám v těchto prostorách se daří lépe, jelikož jim více svědčí stalý přísun mírného tepla než kolísavé teplo z konvekčního systému. Sálavé plochy akumulují velké množství tepla. Tím se prodlouží cyklus přikládání, dle typu konstrukce přikládáme   1x -2x denně.

Nevýhodou je velká hmotnost a objem. Také cena je nemalá. Ale účinnost těchto kamen, sálavé teplo, ekologie a životnost ji výrazně převyšují!!!

Měli bychom si uvědomit, že takováto kamna si pořizujeme na celý život a měla by sloužit několika generacím. Proto by se k tomu mělo přihlížet již při projektování domu.